Κατάλογος υποψηφίων για τις εξετάσεις των Προτύπων εξεταστικού κέντρου 2ου ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, Ικτίνου 5

[ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ] – Οδηγίες για γονείς και μαθητές υποψήφιους εξετάσεων προτύπων 18.05.2024

17 Μαΐου, 2024

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,
υπενθυμίζουμε ότι θα πρέπει οι μαθητές αύριο να έχουν μαζί τους:
1) έγκυρο αποδεικτικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ,
(την αστυνομική ταυτότητά τους ή το διαβατήριο, ή το πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από τα ΚΕΠ), καθώς και
2) την αίτηση εκτυπωμένη που φέρει τον εξαψήφιο κωδικό υποψηφίου και το εξεταστικό κέντρο.
Αν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβλημα στην ταυτοπροσωπία παρακαλούμε να επικοινωνήσετε σήμερα μαζί μας.

Η προσέλευση/είσοδος πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 9:00 π.μ. και ακολούθως οι πόρτες θα κλείσουν. Η είσοδος του σχολείου για τους μαθητές θα ξεκινήσει περί τις 08:30.

Οι υποψήφιοι/ες επιτρέπεται να έχουν μαζί τους ένα μπουκάλι νερό, σκούρο μπλε ή μαύρο στυλό διαρκείας και γεωμετρικά όργανα.
Δεν επιτρέπεται η χρήση διορθωτικού, γόμας, ούτε αριθμομηχανής.
Τα κινητά τηλέφωνα και ρολόγια τύπου smart watch απαγορεύονται.

Θα πρέπει να τονιστεί στους μαθητές/τριες ότι δεν μπορούν να σβήσουν μια απάντηση που έχουν επιλέξει πάνω στο απαντητικό φύλλο.
Πρέπει να συμπληρώσουν την απάντησή τους μόνο αφού αποφασίσουν ότι αυτή είναι η τελική τους επιλογή.

Ως πρόχειρο ο/η μαθητής/τρια αρχικά χρησιμοποιεί τις λευκές σελίδες των θεμάτων, ενώ,
αν ζητηθούν επιπλέον σελίδες, τους δίδονται κόλλες Α4 για πρόχειρο.

Διαβάστε ξανά το πλήρες έντυπο των οδηγιών. Καλή επιτυχία στους μαθητές.

Έγγραφο ταυτοποίησης για τις εξετάσεις στα Πρότυπα. Οδηγίες για τις εξετάσεις προς υποψήφιους εισακτέους Α γυμνασίου και τους γονείς τους

Κατά την ημέρα των εξετάσεων οι μαθητές θα πρέπει να φέρουν μαζί τους είτε αστυνομική ταυτότητα είτε διαβατήριο είτε πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (μέχρι 6 μηνών). Σε περίπτωση που δεν έχουν κάτι από τα παραπάνω, μπορούν να εκδώσουν πιστοποιητικό ταυτοπροσωπίας από το ΚΕΠ. Η διαδικασία είναι δεδομένη για μαθητές μέχρι 12 ετών.

Για όσους έχουν ξεπεράσει τα 12 έτη, υπάρχει οδηγία που έχει αποσταλεί σε όλα τα ΚΕΠ, να εκδίδονται τα πιστοποιητικά ταυτοπροσωπίας σε  περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης όπως η συμμετοχή τους στις εξετάσεις. 
Προτείνουμε να έχουν μαζί τους στο ΚΕΠ την αίτηση συμμετοχής όπου αποδεικνύεται το έκτακτο.

Παραλαβή ανεπίδοτων τίτλων – Εξαιρετικά επείγον

Παρακαλούνται οι απόφοιτοι/ες του 2ου ΓΕΛ (ανεξαρτήτως χρονιάς αποφοίτησης) που δεν έχουν παραλάβει από το σχολείο διάφορους τίτλους (απολυτήρια, αποδεικτικά, βεβαιώσεις πρόσβασης στις Πανελλαδικές εξετάσεις, αριστεία, βραβεία) να έρθουν στο σχολείο για να τα παραλάβουν.

Υποβολή Αίτησης–Δήλωσης για συμμετοχή στις Πανελλαδικές Εξετάσεις των ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ έτους 2024.

Όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, όλοι οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2024 των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ), για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, πρέπει να υποβάλουν στο Λύκειό τους Αίτηση-Δήλωση υποψηφιότητας συμμετοχής στις εξετάσεις αυτές.

Η προθεσμία για φέτος ορίζεται από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023 για όλους τους υποψηφίους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων (ΓΕΛ) και των Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ). Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προθεσμία είναι αποκλειστική και μετά την παρέλευσή της δεν γίνεται δεκτή καμία Αίτηση-Δήλωση.

Ο υποψήφιος (μαθητής ή απόφοιτος) μπορεί να προμηθεύεται την Αίτηση – Δήλωση που αναλογεί στην περίπτωσή του είτε από το διαδίκτυο, είτε από το Λύκειό του. Στη συνέχεια  θα συμπληρώνει την Αίτηση – Δήλωση σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο και θα προσέρχεται στο Λύκειό του, για την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας  www.minedu.gov.gr, στο σύνδεσμο ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ, αναρτώνται τα κατά περίπτωση υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης και οι σχετικές εγκύκλιοι που περιγράφουν πλήρως τη διαδικασία και τα αναλυτικά δικαιολογητικά για κάθε κατηγορία υποψηφίου (ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ, μαθητής ή απόφοιτος). Επίσης, αποστέλλονται ήδη στα Λύκεια οι σχετικές εγκύκλιοι με τα αντίστοιχα υποδείγματα της Αίτησης-Δήλωσης.

Για τους υποψηφίους με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές μαθησιακές δυσκολίες που εξετάζονται προφορικά ή γραπτά κατά περίπτωση εκδίδεται  εγκύκλιος σχετικά με τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν.

Στην ίδια προθεσμία (από Τετάρτη 29-11-2023 ως και Παρασκευή 15-12-2023.), οι υποψήφιοι που τυχόν ενδιαφέρονται για τα 5 Μουσικά Τμήματα με την ειδική διαδικασία εισαγωγής (δηλαδή τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς και το Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας), εκτός από την Αίτηση-Δήλωση για τις πανελλαδικές εξετάσεις, υποβάλλουν και σχετική Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για τα 5 Μουσικά Τμήματα.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΓΕΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο της Αίτησης-Δήλωσης για τις πανελλαδικές των ΕΠΑΛ, πατήστε ΕΔΩ.

Για την εγκύκλιο εξέτασης υποψηφίων με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή ειδικές  μαθησιακές δυσκολίες, πατήστε ΕΔΩ.