Δημιουργία κωδικού ασφαλείας για την ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου (Μ.Δ.) ΓΕΛ για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και Παράλληλου Μηχανογραφικού Δελτίου (Π.Μ.Δ.) για εισαγωγή σε Δημόσια ΙΕΚ έτους 2021

όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσέλθουν στο Λύκειό τους, για να αποκτήσουν προσωπικό
κωδικό ασφαλείας (password), από την Παρασκευή 25 Ιουνίου ως και την Τετάρτη 30 Ιουνίου.

Το σχολείο θα παραμείνει ανοικτό τη

Δευτέρα 28-06-2021 και την Τρίτη 29-06-2021 και ώρες 13.00 – 14.00 για τους κωδικούς των μηχανογραφικών (και του 10%)
Την Τετάρτη 30-06-2021 από 08.30 μέχρι 14.00