Κανονισμός Λειτουργίας2° ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ο προηγούμενος Κανονισμός λειτουργίας του σχολείου

– ένα “συμβόλαιο τιμής”

Η λειτουργία και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού δεν έρχεται να περιορίσει την ελευθερία οιουδήποτε, αλλά να βοηθήσει τη σχολική κοινότητα να διαμορφώσει υγιείς προσωπικότητες, να μάθει στα μέλη της να σέβονται τις ελευθερίες των υπόλοιπων και να εδραιώσει τις πρώτες δημοκρατικές αρχές. Είναι απαραίτητο, να καταλάβουν όλοι οι εμπλεκόμενοι στη μαθησιακή διαδικασία (μαθητές – γονείς – καθηγητές), ότι η αποδοχή και η εφαρμογή του σχολικού κανονισμού είναι θέμα αρμονικής συμβίωσης των σχολικών παραγόντων και θεωρείται αυτονόητη και αναγκαία προϋπόθεση για την απρόσκοπτη λειτουργία του σχολείου.

   Η σχολική κοινότητα έχει την υποχρέωση να αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή/τρια σαν μία ξεχωριστή προσωπικότητα, να σέβεται τις ανάγκες του, να του προσφέρει την καλύτερη δυνατή αγωγή και μόρφωση, να συζητά τις απόψεις του και να μη μειώνει με πράξεις ή λόγους την προσωπικότητα του.

   Πρώτιστο μέλημα του σχολείου είναι να δώσει στους μαθητές του αγωγή, να τους εμπνεύσει τον αλληλοσεβασμό, το ήθος, την ευγένεια και την πειθαρχία στους κοινωνικούς κανόνες και να  διαμορφώσει ελεύθερα και δημιουργικά πνεύματα. Επίσης να βοηθήσει στην  ανάπτυξη της κοινωνικής συνείδησης και αυτοπειθαρχίας των μαθητών του καθώς και στην εξασφάλιση των προϋποθέσεων της εξέλιξής τους σε ολοκληρωμένη προσωπικότητα.

   Η ανάπτυξη της αυτοπειθαρχίας επιδιώκεται κατά κύριο λόγο με θετικά μέτρα, όπως η καλλιέργεια αξιών και η άσκηση σε συνήθειες και τρόπους ζωής που θεμελιώνουν τις αξίες αυτές.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

   Στο Σχολείο η κατάκτηση της γνώσης και η αγωγή απαιτούν εκ μέρους κάθε μαθητή/-τριας τη συμμόρφωσή του σε συγκεκριμένους κανόνες συμπεριφοράς, οι οποίοι κανόνες θα πρέπει να λειτουργούν ως αρχές, τις οποίες οι μαθητές οφείλουν και έχουν καθήκον να τηρούν :

1)   Το σχολείο λειτουργεί 8.15΄ π.μ. – 14.05΄ μ.μ σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Όλοι οι μαθητές/τριες έχουν υποχρέωση να παρευρίσκονται στην καθημερινή πρωινή συγκέντρωση του Σχολείου γιατί αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία όλης της σχολικής κοινότητας για συγκέντρωση, επαφή, ενημέρωση και σωστή ψυχολογική προετοιμασία για το εκπαιδευτικό έργο που ακολουθεί.

2)   Οι μαθητές που δεν συμμετέχουν στην πρωινή προσευχή  αλλόθρησκοι-ετερόδοξοι (δικαίωμα που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα) οφείλουν να σέβονται  με  τη στάση τους την ενεργή συμμετοχή των συμμαθητών τους.

3)   Η έγκαιρη προσέλευση των μαθητών στο σχολείο και η  τήρηση του χρόνου έναρξης της σχολικής εργασίας δείχνουν ότι όλοι αναγνωρίζουν το σημαντικό ρόλο του σχολείου και το σεβασμό που πρέπει να επιδεικνύεται στην αξιοποίηση του διαθέσιμου χρόνου. Δεν πρέπει να διακόπτεται το μάθημα εξαιτίας αυτών που καθυστερούν.

4)   Μαθητής που προσέρχεται μετά το κτύπημα του κουδουνιού και την έναρξη της πρώτης ώρας δε γίνεται δεκτός  από τον διδάσκοντα καθηγητή και οφείλει να παρουσιαστεί στη Διεύθυνση που μπορεί να αποφασίσει διαφορετικά αν συντρέχουν σοβαροί λόγοι. Η αργοπορημένη προσέλευση στην αίθουσα μετά τον διδάσκοντα δεν επιτρέπεται ούτε στις επόμενες ώρες.

5)   Για να μπορεί ο μαθητής να παρακολουθεί τα μαθήματα από τη 2η ώρα και μετά, είναι απαραίτητη η έγγραφη έγκριση του Διευθυντή του Σχολείου.

6)   Μετά την είσοδό τους στις αίθουσες διδασκαλίας οι μαθητές απαγορεύεται αυστηρά να τρώνε ή να πίνουν οτιδήποτε εκτός από νερό.

7)   Κατά την διάρκεια του μαθήματος είσοδος ή έξοδος των μαθητών επιτρέπεται μόνον για σοβαρούς λόγους.

8)   Στα διαλείμματα οι μαθητές οφείλουν να βγαίνουν από τις αίθουσες και από τους διαδρόμους του σχολείου. Υποχρεούνται να βγαίνουν στην αυλή  (ή στο διάδρομο αν υπάρχει κακοκαιρία) και να κλειδώνουν οι αίθουσες με ευθύνη του διδάσκοντα. Οι ασθενείς μαθητές θα απευθύνονται για οποιοδήποτε πρόβλημα στον εφημερεύοντα καθηγητή.  

9)   Οι μαθητές πρέπει να αντιμετωπίζουν όλα τα μαθήματα κι όλες τις σχολικές δραστηριότητες με τον ίδιο σεβασμό και εκτίμηση. Η επιλεκτική  παρακολούθηση των μαθημάτων απαγορεύεται, οι σχετικές απουσίες δεν δικαιολογούνται και επιβάλλονται κυρώσεις. Εκπαιδευτικά σημαίνει ότι το έλλειμμα στην παρακολούθηση, πέρα από ένα ορισμένο αριθμό απουσιών, δημιουργεί εκπαιδευτικό κενό και συνεπώς την ανάγκη για την επανάληψη της τάξης αλλά και παιδαγωγικά παγιώνει στη συνείδηση του μαθητή την αντίληψη ότι η εργασία και η συνέπεια στις υποχρεώσεις δε συγκαταλέγονται στις αρετές των ανθρώπων. 

10)  Η παρουσία στο μάθημα της σωματικής αγωγής χωρίς φόρμες λογίζεται ως απουσία.

11)  Μαθητής που έχει λόγους να φύγει από το Σχολείο πριν από το πέρας της σχολικής ημέρας  εφοδιάζεται με γραπτή άδεια εξόδου από τη Διεύθυνση του σχολείου, μετά από επικοινωνία με τους γονείς του. 

12)  Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να συμμετέχουν στα προγραμματισμένα επαναληπτικά  διαγωνίσματα, που προβλέπει ο νόμος.

13)  Η καταδολίευση εξέτασης με την αντιγραφή δεν τιμά κανένα και πρέπει να ελέγχεται όπως προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για να μη μαθαίνουν κάποιοι να κερδίζουν με ανέντιμο τρόπο.

14)  Οφείλουν να έρχονται προετοιμασμένοι για τα μαθήματά τους, να εξετάζονται και να συμμετέχουν στην παράδοση με πνεύμα άμιλλας και ερευνητικής διάθεσης. Η ώρα της διδασκαλίας είναι ιερή και οφείλουν όλοι να παρακολουθούν με τη δέουσα προσοχή και συμμετοχή χωρίς να ενοχλούν συμμαθητές και να παρακωλύουν το έργο του διδάσκοντος με οιονδήποτε τρόπο, άλλως ελέγχονται πειθαρχικά.

15)  Αυτονόητο θεωρείται ότι φέρουν μαζί τους τα βιβλία και ότι είναι απαραίτητο.

16)  Η συμμετοχή στις σχολικές εκδηλώσεις όπως εορτές, ομιλίες, περιπάτους, επισκέψεις και προγράμματα είναι το ίδιο υποχρεωτική όπως και τα μαθήματα και απαιτείται η ενδεδειγμένη παρουσία των μαθητών.

17)  Η συμπεριφορά των μαθητών εντός και εκτός σχολείου πρέπει να διακρίνεται από ευπρέπεια, σεβασμό και ευγένεια προς τους συμμαθητές, τους καθηγητές, τη διεύθυνση αλλά και το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό του σχολείου. Προκλητικές συμπεριφορές με λόγια ή έργα δεν ταιριάζουν στο ήθος των μαθητών μας.

18)  Η άσκηση βίας, οι χειροδικίες η αυτοδικία και οι ύβρεις δεν μπορούν να χαρακτηρίζουν τους μαθητές  και αντιμετωπίζονται με παιδαγωγικό πνεύμα αλλά και με τις προβλεπόμενες κυρώσεις από το Διευθυντή ή το Σύλλογο Διδασκόντων αν κρίνεται απαραίτητο.

19)  Στις σχέσεις ανάμεσα στους μαθητές πρέπει να καλλιεργείται ο αμοιβαίος σεβασμός, ο δημοκρατικός διάλογος, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα, η ανεκτικότητα, η αλληλοκατανόηση, η αλληλεγγύη, η υπευθυνότητα και η συνέπεια.

20)  Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική για όλους, εκτός αν κάποιος έχει απαλλαγή (Γυμναστική, Θρησκευτικά). Μαθητής που έχει απαλλαγή σε κάποιο μάθημα υποχρεούται να παραμένει στο χώρο του σχολείου κατά την ώρα διδασκαλίας του συγκεκριμένου μαθήματος.

21)  Μαθητής ο οποίος παρενοχλεί το μάθημα και δεν συμμορφώνεται με τις συστάσεις του καθηγητή, αποβάλλεται από το μάθημα και χρεώνεται με αδικαιολόγητη απουσία. Μαθητής που αποβάλλεται από την αίθουσα γράφεται στο ποινολόγιο και απασχολείται από τον Διευθυντή.

22)  Οι μαθητές οφείλουν να χρησιμοποιούν με σεβασμό και ευθύνη το σχολικό βιβλίο που τους παρέχεται δωρεάν για χρήση από το κράτος. Σε καμία περίπτωση δεν δικαιολογείται η κακή χρήση ή η κάθε είδους καταστροφική επέμβαση στο βιβλίο.

23)  Είναι αυτονόητο ότι οι μαθητές πρέπει να σέβονται τον σχολικό χώρο. Οφείλουν σεβασμό στην ευπρέπεια και την καθαριότητα τόσο των αιθουσών όσο και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου (όπως τουαλέτες, σκάλες, προαύλιο κ.λ.π.).

24)  Ο σεβασμός προς το φυσικό περιβάλλον, τα περιουσιακά στοιχεία του σχολείου (αίθουσες, θρανία ,πίνακες, εργαστήρια, εποπτικά μέσα κλπ)   και την περιουσία των άλλων είναι από τις βασικότερες υποχρεώσεις των μαθητών. Γι’ αυτό πρέπει να φροντίζουν να διατηρούν τους χώρους καθαρούς, να μη γράφουν στα θρανία και στους τοίχους, να μην προκαλούν φθορές στα έπιπλα και στο εποπτικό υλικό. Κάθε μαθητής είναι υπεύθυνος να αποκαταστήσει  οποιαδήποτε φθορά προκαλέσει στη σχολική περιουσία και ελέγχεται πειθαρχικά.

25)  Στα εργαστήρια (Φυσικής, Πληροφορικής, Καλλιτεχνικών) οι μαθητές δεν επιτρέπεται να εισέρχονται χωρίς την παρουσία του υπεύθυνου εκπαιδευτικού. Πρέπει να χρησιμοποιούν με ιδιαίτερη προσοχή και υπευθυνότητα τα όργανα, τις συσκευές και τους υπολογιστές και να μη μπαίνουν στο internet χωρίς καθοδήγηση.

26)  Η κόσμια και ευπρεπής εμφάνιση των μαθητών είναι απαραίτητη, εφόσον το σχολείο είναι χώρος εργασίας και μάθησης. Διατηρώντας όλοι το δικαίωμα στην προσωπική αισθητική, σεβόμαστε τις ατομικές επιλογές αλλά αποφεύγουμε τις ακρότητες.

27)  Η συνύπαρξη των μαθητών του Λυκείου στον αύλειο χώρο με μικρότερους μαθητές απαιτεί αλληλοσεβασμό και συναίσθηση ευθύνης. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται οι μαθητές του Λυκείου να παρενοχλούν τους  μαθητές των άλλων συστεγαζόμενων σχολείων και να χρησιμοποιούν τις τουαλέτες τους.

28)   Οι μαθητές πρέπει να σέβονται τα προσωπικά αντικείμενα των συμμαθητών τους και σε καμία περίπτωση να μην τα χρησιμοποιούν χωρίς την άδεια τους.

29)   Δεν είναι αποδεκτά φαινόμενα κλοπών στο σχολικό χώρο. Οι παραβάτες τιμωρούνται αυστηρά και με πειθαρχικές ποινές από το σχολείο αλλά είναι δυνατόν να υποστούν και ποινική δίωξη.

30)   Δεν επιτρέπεται η έξοδος των μαθητών από  το χώρο του σχολείου όσο διαρκεί το ημερήσιο πρόγραμμα χωρίς την άδεια της Διεύθυνσης .

31)   Οι μαθητές δεν επιτρέπεται να έχουν μαζί τους στο σχολείο πατίνια, μπάλες, επιτραπέζια παιχνίδια, επικίνδυνα ή μεγάλης αξίας αντικείμενα καθώς επίσης και μεγάλα χρηματικά ποσά.

32)   Το παιχνίδι εντός του σχολείου διεξάγεται μόνον με μπάλες του σχολείου και υπό την επίβλεψη και ευθύνη των καθηγητών της Φυσικής Αγωγής χωρίς θορύβους και φωνές που να ενοχλούν αυτούς που παρακολουθούν μαθήματα μέσα στις αίθουσες.

33)   Η χρήση κινητών τηλεφώνων, walkman, ηλεκτρονικών παιχνιδιών, βίντεο, φωτογραφικών μηχανών, ρολόι ή στυλό με κρυφή κάμερακλπ στους χώρους του σχολείου και ιδίως στις αίθουσες είναι ανεπίτρεπτη. Σε περίπτωση ανάγκης οι μαθητές μπορούν να επικοινωνούν με τους οικείους τους από το τηλέφωνο του Σχολείου με την άδεια της Διεύθυνσης.

34)   Δεν επιτρέπεται στους μαθητές να αγοράζουν καφέ, αναψυκτικά ή αλκοολούχα ποτά και να τα φέρνουν στο  σχολείο. Στις αίθουσες διδασκαλίας μπορούν να φέρουν μόνο νερό.

35)  Απαγορεύεται η κατοχή και χρήση επικίνδυνων ουσιών και αντικειμένων.

36)  Το κάπνισμα στους χώρους του σχολείου απαγορεύεται ρητά από το νόμο και οι παραβάτες τιμωρούνται. Δεν επιτρέπεται στα διαλείμματα  κάποιοι μαθητές να παραμένουν στο χώρο των τουαλετών για να καπνίζουν  και να παρεμποδίζουν συμμαθητές τους να τις χρησιμοποιούν.

37)  Δεν επιτρέπεται σε καμιά περίπτωση οι μαθητές να πηγαίνουν στις τουαλέτες του άλλου φύλου.

38)  Δεν επιτρέπεται η πρόσκληση στο σχολείο φίλων και γνωστών. Η περιφρούρηση των σχολικών χώρων από τους εξωσχολικούς είναι βασικό καθήκον όλων των μαθητών.

39)  Οι καταλήψεις σχολείων, πράξη αντικοινωνική, παράνομη και ποινικά κολάσιμη  που στερεί το μάθημα από αυτούς που το θέλουν πρέπει να αποφεύγεται ως μορφή διεκδίκησης.

40)  Σε περιπτώσεις άσκησης πειθαρχικού ελέγχου και σύμφωνα με τη νομοθεσία επιλαμβάνεται το αρμόδιο όργανο που ανάλογα με την περίπτωση είναι ο διδάσκων καθηγητής, η Διεύθυνση και ο σύλλογος  των καθηγητών και επιβάλλει ποινές από απλή παρατήρηση έως την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος.

41)  Οι μαθητές που τιμωρούνται με αποβολή από τα μαθήματα παραμένουν στο χώρο του σχολείου και ελέγχονται.

42)  Τα 5/μελή και το 15/μελές πρέπει να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ομαλή λειτουργία του σχολείου και να προτρέπουν τους μαθητές για την τήρηση του κανονισμού λειτουργίας του σχολείου. Βέβαια πρώτοι αυτοί θα πρέπει να τηρούν με ευλάβεια τον κανονισμό.

   Τα σχολικά παραπτώματα θα αντιμετωπίζονται από το σχολείο σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και με γνώμονα την αρχή ότι η κατασταλτική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων πρέπει να είναι η τελευταία επιλογή, όμως δεν αποκλείεται ως παιδαγωγικό μέτρο. Η επιείκεια χωρίς όρια νομιμοποιεί τις αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.

   Η υπότροπη παραβατική συμπεριφορά των μαθητών συνεπάγεται πρόσθετες συνέπειες και λαμβάνεται υπόψη σοβαρά από τη Διεύθυνση και το Σύλλογο Διδασκόντων για το χαρακτηρισμό της διαγωγής των μαθητών στο τέλος του διδακτικού έτους. Για κάθε  πέντε (5) ωριαίες αποβολές του ίδιου μαθητή επιβάλλεται αυτόματα αποβολή μίας (1) ημέρας, γιατί θεωρείται υπότροπος.

   Οι Γονείς ενημερώνονται από το Σχολείο για την όποια παρεκκλίνουσα συμπεριφορά των παιδιών τους και την επιβολή κυρώσεων. Η στενή συνεργασία Σχολείου – Γονέων είναι πάντα αναγκαία και επιβεβλημένη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΗΤΩΝ

1)   Το σχολείο δεχόμενο τους μαθητές οφείλει να τους εξασφαλίζει ένα θετικό κλίμα όπου θα έχουν την δυνατότητα να καλλιεργήσουν τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις τους,  να ενταχθούν στην ομάδα ομαλά και να αντιμετωπίζονται από όλους με σεβασμό .

2)   Το σχολείο πρέπει να παρέχει ασφάλεια στο μαθητή και να του αναγνωρίζει το δικαίωμα της πρότασης και συμμετοχής σε σχολικές δράσεις. Οι ενδοσχολικές εκδηλώσεις γίνονται με πρωτοβουλίες των μαθητών υπό την εποπτεία όμως των καθηγητών.

3)   Έχουν το δικαίωμα να κάνουν μάθημα σε χώρους καθαρούς και περιποιημένους τους οποίους οφείλουν και οι ίδιοι να προσέχουν. Οι χώροι υγιεινής πρέπει να είναι καθαροί και προσπελάσιμοι από όλους τους μαθητές.

4)   Οι μαθητές δικαιούνται σεβασμού και ισότιμης  και δίκαιης μεταχείρισης από τους καθηγητές  και τη Διεύθυνση.

5)   Δικαιούνται μιας ποιοτικής διδασκαλίας και μίας αντικειμενικής αξιολόγησης.  Μπορούν να ζητούν διευκρινίσεις από τους διδάσκοντες για την αξιολόγηση των γραπτών  τους και διευκρινήσεις αν δεν κατανοούν κάτι από το μάθημα.

6)   Δικαιούνται ένα ήρεμο περιβάλλον στην αίθουσα  για να μπορούν να παρακολουθήσουν το μάθημα  και οι διδάσκοντες πρέπει να τους το εξασφαλίζουν  και όχι να αδιαφορούν.

7)   Οφείλουν κύρια στον εαυτό τους και κατόπιν στους γονείς και στην κοινωνία να παρακολουθούν με επιμέλεια τα μαθήματά τους και να διεκδικούν όλο και περισσότερο την ποιότητα της διδακτικής διαδικασίας.

8)   Έχουν το δικαίωμα να πάνε τους προβλεπόμενους περιπάτους όπως και τις υπόλοιπες εκδρομές που προβλέπονται από τη νομοθεσία εφ όσον πληρούνται οι όροι.

9)   Το διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό πρέπει να φέρεται με ευγένεια στους μαθητές και αν παρατηρείται κάποια ανάρμοστη συμπεριφορά να αναφέρεται στη Διεύθυνση.

10)  Αν αντιμετωπίζουν προβλήματα, είτε με το σχολείο είτε με την οικογένεια, μπορούν, αν θέλουν, να τα  συζητούν με τους διδάσκοντες και τη Διεύθυνση και με σοβαρότητα και εχεμύθεια θα γίνεται κάθε προσπάθεια να δοθεί η καλύτερη δυνατή λύση.

11)  Η μαθητική κοινότητα με τους εκπροσώπους της έχει δικαίωμα να απευθύνεται και να συνεργάζεται με  τη Διεύθυνση κάθε φορά που ανακύπτει κάποιο σοβαρό κατά την άποψή της πρόβλημα για να δοθεί  λύση.

ΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

1)   Οφείλει να τηρεί επακριβώς το πρόγραμμα και χωρίς άσκοπες καθυστερήσεις να προσέρχεται στην αίθουσα, προετοιμασμένο για το μάθημα

2)   Ο υπεύθυνος καθηγητής του τμήματος ορίζει τον απουσιολόγο και τον αναπληρωτή απουσιολόγο σύμφωνα με τη νομοθεσία, και τους επιμελητές της τάξης (ανά εβδομάδα) και ενημερώνει τον Διευθυντή κατά περίπτωση σχετικά με τη συχνότητα των απουσιών και το πλήθος των μαθητών που καθυστερούν τακτικά.

3)   Κατά την διάρκεια του μαθήματος φροντίζει να διατηρεί ένα ήρεμο κλίμα, να  αποφεύγει εντάσεις και διαπληκτισμούς με μαθητές, να επιλύει απορίες, να επιδιώκει τη συμμετοχή και να σέβεται την αντίθετη άποψη.

4)   Ενθαρρύνει την φαντασία και την δημιουργικότητα των μαθητών, ενισχύει τις πρωτοβουλίες, επιβραβεύει την προσπάθεια.

5)   Υποχρεούται να διενεργεί τις προβλεπόμενες εξετάσεις, γραπτές και προφορικές, μη επιτρέποντας καταδολίευση αυτών και να κρίνει αντικειμενικά τους μαθητές για να περάσει τα σημαντικά μηνύματα της αξιοκρατίας και του αγώνα για την επιτυχία.

6)   Προγραμματίζει έγκαιρα τις επαναληπτικές γραπτές ωριαίες δοκιμασίες.

7)   Κλειδώνει με ευθύνη του την αίθουσα διδασκαλίας το διάλειμμα, αφού οι επιμελητές  

 ανοίξουν τα παράθυρα και σβήνουν τον πίνακα.

8)   Οι επιμελητές ανοίγουν τα παράθυρα και σβήνουν τον πίνακα, ο διδάσκων καθηγητής βγάζει έξω τους μαθητές και με ευθύνη του κλειδώνει την αίθουσα.

9)   Οι εφημερεύοντες καθηγητές κάνουν ουσιαστική εφημερία στο χώρο που ορίζονται για να προλαμβάνουν πιθανά ατυχήματα, φιλονικίες, κάπνισμα  από μαθητές κλπ, άλλως έχουν ακέραια την ευθύνη για τις παραλείψεις τους.

10)  Οι εκπαιδευτικοί φροντίζουν για την ασφάλεια των μαθητών κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο σχολείο και κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων που γίνονται με ευθύνη του σχολείου. Ιδιαίτερη φροντίδα καταβάλλεται κατά την είσοδο και την αποχώρηση των μαθητών από το σχολείο, κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων καθώς και κατά την απομάκρυνσή τους από την αίθουσα διδασκαλίας.

11)  Οι  υπεύθυνοι τμημάτων παρακολουθούν τη φοίτηση των μαθητών και ενημερώνουν στις αρχές κάθε μήνα τους κηδεμόνες για την πορεία της φοίτησης των παιδιών τους.

12)  Όλοι οι διδάσκοντες, στις ώρες που έχουν δηλώσει, αλλά και αν μπορούν οποτεδήποτε, ενημερώνουν τους γονείς για την επίδοση των παιδιών τους.

13)  Σε περίπτωση κάποιου ιδιαίτερου προβλήματος με ένα μαθητή, αν κρίνουν αναγκαίο, συνεργάζονται με τη Διεύθυνση για την επίλυσή του και αν χρειαστεί και με τους γονείς.

14)  Η γνώση της οικογενειακής και της κοινωνικής κατάστασης των μαθητών είναι πολλαπλά χρήσιμη για τον εκπαιδευτικό και τον βοηθά στο έργο του, γιατί του επιτρέπει να αντιμετωπίσει με ευαισθησία και λεπτούς χειρισμούς τα ιδιαίτερα προβλήματα των μαθητών του και να κατανοήσει τη συναισθηματική και ψυχολογική κατάστασή τους. Η ενημέρωσή του πάνω σε θέματα υγείας των μαθητών του κρίνεται απολύτως αναγκαία, γιατί θα του επιτρέψει να προσαρμόσει ανάλογα τη συμπεριφορά του και θα τον προφυλάξει από πιθανά ατοπήματα στις σχέσεις του μαζί τους.

15)  Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν πρότυπα για τους μαθητές. Εκτός από τη διδασκαλία των μαθημάτων, διαπαιδαγωγούν με το παράδειγμα και την καθημερινή τους παρουσία. Η καθημερινή επικοινωνία τους με τους μαθητές πρέπει να γίνεται με:

       (α)  Ειλικρινή και ανθρώπινη συνεργασία, ενδιαφέρον, αγάπη για το μαθητή και δικαιοσύνη.

     (β) Σεβασμό στην προσωπικότητα, στις ιδιαίτερες ανάγκες και στις κοινωνικές, πολιτιστικές, θρησκευτικές ή φυλετικές ιδιαιτερότητες του μαθητή, πράγμα που επιβάλλεται και από την πολυπολιτισμική συγκρότηση της σύγχρονης κοινωνίας μας.

     (γ)  Σταθερή στάση και επιμονή σε κανόνες κοινά αποδεκτούς, με παράλληλη απαίτηση να υπάρχει σεβασμός σ αυτούς τους κανόνες και από την πλευρά των μαθητών.

      (δ) Εξασφάλιση της ευταξίας μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας και στο σχολικό χώρο, με τήρηση των κανόνων δημοκρατικής συμπεριφοράς.

     (ε) Συνειδητοποίηση του ρόλου που παίζει η εξασφάλιση της ευταξίας για την αποδοτική λειτουργία του σχολείου στο γνωστικό τομέα αλλά και για την καλλιέργεια της αυτοπειθαρχίας και της κοινωνικής συνείδησης στους μαθητές.

16)  Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τηρούν εχεμύθεια σε ότι αφορά του μαθητές, τις αποφάσεις του συλλόγου διδασκόντων, τις συζητήσεις και εκτιμήσεις σχετικά με τη σχολική επίδοση, τη συμπεριφορά και τη διαγωγή των μαθητών, τη βαθμολογία στις εξετάσεις και, γενικά, για όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχολείο.

17)  Οι εκπαιδευτικοί δεν επιτρέπεται να εισέρχονται με καφέδες στην αίθουσα, ούτε να μιλούν στα κινητά  εντός αυτής. Επίσης  απαγορεύεται να καπνίζουν στους χώρους του σχολείου.

   Όμως ο ρόλος του εκπαιδευτικού δεν συνδέεται μόνο  με υποχρεώσεις αλλά και δικαιώματα.

     1)   Πρέπει ο εκπαιδευτικός να εισπράττει την αναγνώριση και το σεβασμό που αντιστοιχεί στο επιστημονικό, κοινωνικοποιητικό και παιδαγωγικό του έργο.

     2)   Του οφείλεται αναγνώριση, γιατί εργάζεται πολλές ώρες στο σχολείο και στο σπίτι για να είναι στη θέση να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αίθουσας, σμιλεύοντας το χαρακτήρα και το πνεύμα των μαθητών τους για να προετοιμάσει την κοινωνία του αύριο.

     3)   Έχει αξίωση οι μαθητές να τον ακούν και να του φέρονται με ευγένεια όπως και οι γονείς να συζητούν μαζί του με  πνεύμα συνεργασίας. Την ίδια αξίωση έχει και έναντι των συναδέλφων και της Διεύθυνσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

   Η Διεύθυνση έχει τις περισσότερες και δυσκολότερες ευθύνες στο σχολείο.

1)   Οργανώνει και προετοιμάζει τη λειτουργία του σχολείου και χρειάζεται τη συνεργασία όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

2)   Προωθεί τη συνεργασία με δημοκρατικότητα, εμπνέει με τη στάση της συναδέλφους, μαθητές και γονείς, αφουγκράζεται  με καλή πρόθεση τα προβλήματα των μαθητών και καθηγητών και δίνει λύσεις.

3)   Αναθέτει εργασίες στους καθηγητές και στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό.

4)   Είναι υπεύθυνη για τις τρέχουσες  λειτουργικές ανάγκες των χώρων του σχολείου.

5)   Προσκαλεί το σύλλογο διδασκόντων σε συνεδρίαση για αντιμετώπιση τρεχόντων θεμάτων.

6)   Οφείλει να δημιουργεί κλίμα αμοιβαίας κατανόησης και εκτίμησης ανάμεσα σ΄ αυτήν και τους εκπαιδευτικούς και να εξασφαλίζει τη συναίνεση και τη συνεργασία τους.

7)   Καλεί και συνεργάζεται με το σύλλογο γονέων και τις μαθητικές κοινότητες.

8)   Φροντίζει ώστε στην επικοινωνία του με τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τους γονείς, τους μαθητές και τα άλλα μέλη της σχολικής κοινότητας να αναγνωρίζει και να κατοχυρώνει το ρόλο της κάθε πλευράς και να δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες, ώστε να ασκεί ο καθένας σωστά το ρόλο του. Κάθε παράγοντας της σχολικής κοινότητας ασκεί έναν ιδιαίτερο ρόλο, που έχει το δικό του περιεχόμενο και τη δική του σημασία.

9)   Αντιμετωπίζει τους μαθητές με αγάπη, ενδιαφέρον και φροντίδα και να φέρεται με σταθερότητα, δικαιοσύνη και χωρίς διακρίσεις. Η παιδαγωγική του ευθύνη είναι να διδάξει στην πράξη τους δημοκρατικούς κανόνες οργάνωσης της κοινωνίας του σχολείου.

10)  Φροντίζει να εφαρμόζει τον κανόνα της ίσης μεταχείρισης απέναντι στους καθηγητές και τους μαθητές για να μη προκαλεί διαμαρτυρίες και  με αυστηρότητα, δικαιοσύνη και σεβασμό θέτει όρια στις συμπεριφορές μαθητών και τους προετοιμάζει μαζί με το Σύλλογο Διδασκόντων για την έξοδο τους από το προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου και την είσοδο τους στην κοινωνία.

11)  Οφείλει να αντιμετωπίζει με εχεμύθεια, λεπτότητα και κοινωνική ευαισθησία τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν ορισμένοι μαθητές του σχολείου.

12)  Επιβάλλει μόνη της ή με το σύλλογο διδασκόντων τις πειθαρχικές ποινές στους υπόλογους μαθητές. Αποκλίσεις από τους κανόνες του σχολείου και γενικά τη σωστή μαθητική συμπεριφορά τις παρατηρεί, τις αντιμετωπίζει με παιδαγωγική ευθύνη, κάνει τις αναγκαίες υποδείξεις, ανακαλεί στην τάξη αυτούς που διέπραξαν παραπτώματα και, αν χρειαστεί, τους τιμωρεί, γιατί διαφορετικά η ανοχή σε ακραία φαινόμενα μπορεί να λειτουργήσει αρνητικά για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα του σχολείου.

13)    Δικαιούται ιδιαίτερου σεβασμού και στήριξης από όλους.

ΓΟΝΕΙΣ ΚΑΙ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

1)   Εγγράφουν το μαθητή στο σχολείο και  παρακολουθούν τακτικά τη φοίτηση, τη συμπεριφορά και την επίδοση του, όπως έχουν υποχρέωση από το νόμο.

2)   Είναι υποχρεωμένοι να προσκομίσουν, κατά την εγγραφή του μαθητή, το υπό του νόμου προβλεπόμενο ιατρικό δελτίο του μαθητή (ισχύει για τρία χρόνια) που επιτρέπει τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, και να ενημερώσουν την Διεύθυνση του σχολείου για τυχόν ειδικά προβλήματα υγείας των παιδιών τους. Μέχρι την προσκόμιση του ιατρικού δελτίου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση του γονέα που θα επιτρέπει τη συμμετοχή του μαθητή.

3)   Εγκρίνουν τη συμμετοχή των παιδιών τους σε εκδρομές και άλλες εκδηλώσεις όπως ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία. Επίσης το σχολείο μπορεί να ζητήσει τη γνώμη ή την έγκριση του Γονέα – Κηδεμόνα για κάποιες άλλες εκδηλώσεις, για τις οποίες δεν υπάρχει σχετική πρόβλεψη.

4)   Δικαιολογούν, στις προβλεπόμενες προθεσμίες, τις απουσίες των παιδιών τους σύμφωνα με το νόμο.

5)   Ο Γονέας – Κηδεμόνας δικαιούται να έχει πλήρη και υπεύθυνη ενημέρωση για το μαθητή, αλλά οφείλει και ο ίδιος να ενημερώνει το σχολείο για θέματα που μπορεί να επηρεάζουν την επίδοση ή τη συμπεριφορά του μαθητή στο σχολείο.

6)   Κάθε φορά που δημιουργείται ένα θέμα το οποίο σχετίζεται με ένα συγκεκριμένο μαθητή και πρόκειται να απασχολήσει το σχολείο, ενημερώνεται σχετικά ο Γονέας – Κηδεμόνας, ο οποίος με τη σειρά του πρέπει να συνεργαστεί με το σχολείο.

7)   Ο Σύλλογος Γονέων και κηδεμόνων διαβουλεύεται με την Διεύθυνση και τη στηρίζει σε θέματα που σχετίζονται με τις λειτουργικές ανάγκες του σχολείου, διοργάνωσης εκδρομών και άλλων εκδηλώσεων. Συμμετέχει στα σχολικά συμβούλια και κάνει παραστάσεις σε φορείς προωθώντας την επίλυση προβλημάτων.

8)   Ο σύλλογος γονέων και κηδεμόνων πρέπει να βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συνεργασία με τη σχολική κοινότητα για να έχει επιτυχία στο έργο της.

   Το Σχολείο αποδίδει μεγάλη σημασία στην επικοινωνία και την εποικοδομητική συνεργασία με τους Γονείς και Κηδεμόνες των μαθητών μας και με τον εκλεγμένο Σύλλογό τους, διότι η προσπάθεια τού Σχολείου, ιδίως σε θέματα αγωγής και συμπεριφοράς, δεν μπορεί να ευδοκιμήσει χωρίς τη συμπαράσταση και τη βοήθεια των Γονέων και της οικογένειας εν γένει.

   Οι Γονείς πρέπει να φροντίζουν για τη δημιουργία καλών σχέσεων με το Εκπαιδευτικό Προσωπικό και να ανταποκρίνονται στις προσκλήσεις του Σχολείου για κάθε θέμα που αφορά το παιδί τους. Δεν πρέπει να παραβλέπουν ότι η εμπιστοσύνη του μαθητή στο Σχολείο ενισχύεται και από τη θετική στάση των Γονέων προς το Σχολείο και το δάσκαλο.

   Είναι απαραίτητη η παρουσία των Γονέων στις ενημερωτικές-παιδαγωγικές συγκεντρώσεις που οργανώνονται από το Σχολείο κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Οι ενημερωμένοι Γονείς συμβάλλουν θετικά στη διαμόρφωση του σχολικού κλίματος προς όφελος των μαθητών.

Κοινή επιδίωξη όλων είναι η βοήθεια των μαθητών.

   Είναι προφανές ότι το εκπαιδευτικό έργο ανήκει στην αρμοδιότητα και ευθύνη των εκπαιδευτικών, του Συλλόγου των εκπαιδευτικών και του Διευθυντή του σχολείου.

   Τα θέματα όμως της παιδαγωγικής λειτουργίας, των ενδοσχολικών και εξωσχολικών εκδηλώσεων και το γενικότερο κλίμα στο σχολικό χώρο επηρεάζονται από την καλή συνεργασία των εκπαιδευτικών και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. 

   Η Σχολική Επιτροπή, το Σχολικό Συμβούλιο, η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι επιστημονικοί, οι  καλλιτεχνικοί και οι πολιτιστικοί φορείς, πέρα από το θεσμικό τους ρόλο, είναι οι κοινωνικές συνιστώσες του σχολείου. Ένα ανοιχτό δημοκρατικό σχολείο έχει ανάγκη από τη σύμπραξη όλων αυτών, για να επιτύχει στην αποστολή του.

   Ο κοινωνικός περίγυρος αποτελεί το περιβάλλον μέσα στο οποίο το σχολείο αναπτύσσει το μορφωτικό έργο του.

   Οι σχέσεις καθηγητών και μαθητών είναι αναγκαίο να διέπονται από αλληλοσεβασμό και αλληλοκατανόηση.  Τα πάσης φύσεως παράπονα επιλύονται με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοκατανόησης ανάμεσα στη Διεύθυνση του Σχολείου, το Σύλλογο Καθηγητών και τις Μαθητικές Κοινότητες.

   Οι παραπάνω κανόνες αποτελούν ένα “συμβόλαιο τιμής” ανάμεσα στα μέλη της σχολικής κοινότητας.