Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων

Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Σχολικό Έτος  2023 – 2024

ΦΕΚ Β΄ 3791/13-08-2021, η με αρ. πρωτ.  94196/Δ2/29-07-2021  Υ.Α.  «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου Γενικού Λυκείου»

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ