Ωρολόγια Προγράμματα Μαθημάτων

Ημερησίου Γενικού Λυκείου

Σχολικό Έτος  2020 – 2021

ΦΕΚ Β΄ 2338/15-06-2020, η με αρ. πρωτ. 74181/Δ2/15-06-2020 Υ.Α.  «Ωρολόγιο Πρόγραμμα των μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων του Γενικού Λυκείου»

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Α΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Β΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  Γ΄ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ