Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχ. Έτος: 2021-2022

ΤΜΗΜΑΤΑΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Α2ΑΛΕΞΙΟΥ ΜΑΡΙΑ
Β1ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Β2ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Β3ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γ1ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ2ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ