Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχ. Έτος: 2021-2022

ΤΜΗΜΑΤΑΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1ΧΟΥΛΙΑΡΑ ΕΥΔΟΞΙΑ
Α2ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Β1ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Β2ΖΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Β3ΚΗΡΥΚΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
Γ1ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ2ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ