Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχ. Έτος: 2020-2021

ΤΜΗΜΑΤΑΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Α2ΝΑΚΑΣΟΓΛΟΥ ΜΕΛΠΟΜΕΝΗ
Β1ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Β2ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ1ΜΥΡΟΥ ΕΛΕΝΗ
Γ2ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Γ3ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ