Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχ. Έτος: 2020-2021

ΤΜΗΜΑΤΑΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1ΑΡΕΚΛΑΚΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ
Α2ΛΙΑΤΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α3
Β1ΓΙΑΝΝΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Β2ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Γ1ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ ΕΛΕΝΗ
Γ2ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Γ3ΓΛΑΡΑΚΗ ΜΑΡΙΑ