Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

ΤΜΗΜΑΤΑΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α2ΠΟΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Α3ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΕΥΤΕΡΠΗ
Β1ΓΡΑΜΜΟΥ ΑΘΗΝΑ
Β2ΤΣΑΚΙΡΗ ΕΥΔΟΚΙΑ
Γ1ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Γ2ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ