Υπεύθυνοι Καθηγητές Τμημάτων

Σχ. Έτος: 2022-2023

ΤΜΗΜΑΤΑΚΑΘΗΓΗΤΕΣ
Α1ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Α2ΠΟΜΑΚΗ ΕΥΑΝΘΙΑ
Β1ΤΖΩΜΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
Β2ΤΟΔΑ ΕΛΕΝΗ
Γ1ΟΙΚΟΥΤΑ ΚΥΡΙΑΚΗ
Γ2ΜΠΑΜΠΗ ΜΑΡΙΑ ΕΛΕΝΗ
Γ3ΤΕΡΖΟΥΔΗ ΕΥΤΕΡΠΗ