Γραμμές Παροχής Πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ψυχολογικής Υποστήριξης υποψηφίων και οικογενειών

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας στήριξης μαθητών, μαθητριών και των οικογενειών τους, ανακοινώνει την έναρξη λειτουργίας τηλεφωνικών Γραμμών Παροχής Πληροφοριών για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις και Ψυχολογικής Υποστήριξης για υποψηφίους και τις οικογένειές τους, σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας.

Οι ανοικτές τηλεφωνικές γραμμές υποστήριξης θα εξυπηρετούν υποψηφίους για τις πανελλαδικές εξετάσεις μαθητές, καθώς και γονείς και κηδεμόνες σε όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και στελεχώνονται από Συμβούλους Επαγγελματικού Προσανατολισμού και εξειδικευμένους υπαλλήλους σε θέματα Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς και ειδικούς στην Ψυχική Υγεία, μέσω των κατά τόπους Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) και Διευθύνσεων Εκπαίδευσης.

Οι γραμμές υποστήριξης θα λειτουργούν από Παρασκευή 21/5/2021, σε όλη τη χώρα με στόχο να:

· παρέχουν πληροφορίες σε σχέση με τις Πανελλαδικές Εξετάσεις, όπως π.χ. σε σχέση με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, το παράλληλο μηχανογραφικό για την εισαγωγή σε Δημόσιο ΙΕΚ, την εξεταστέα ύλη κ.ά.

· υποστηρίξουν μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου κατά την ιδιαίτερη αυτή περίοδο των Πανελλαδικών Εξετάσεων

· βοηθήσουν υποψηφίους στη διαχείριση του άγχους των εξετάσεων

· ενισχύσουν τις οικογένειες των υποψηφίων στον υποστηρικτικό τους ρόλο κατά το διάστημα αυτό.

Σημειώνεται ότι οι ενδιαφερόμενοι (μαθητές, γονείς κτλ.) μπορούν να απευθύνονται και σε άλλη Διεύθυνση Εκπαίδευσης ή ΚΕΣΥ από αυτά στα οποία υπάγονται γεωγραφικά, ανάλογα με το ωράριο κοινού που τους εξυπηρετεί.

Υπενθυμίζεται ότι ήδη από τις αρχές Ιανουαρίου έχει ανακοινωθεί η περικοπή της εξεταστέας ύλης των πανελλαδικών εξετάσεων κατά περίπου 25-30%, λαμβάνοντας υπόψιν τις δυσκολίες της φετινής χρονιάς εξ αιτίας της πανδημίας, ενώ παράλληλα, οι σχολικές μονάδες όλης της χώρας έχουν λάβει κατευθυντήριες γραμμές για την ψυχοκοινωνική προσαρμογή των μαθητών/μαθητριών που εκπονήθηκαν από επιστημονική ομάδα του Εργαστηρίου Σχολικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας του ΕΚΠΑ, οδηγίες για τη διαπίστωση του βαθμού αφομοίωσης της ύλης από την πλευρά των μαθητών/μαθητριών, καθώς και προτάσεις και κατευθύνσεις για την εκπαιδευτική λειτουργία από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310365013 Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08:00-16:00 email: 1kesyathess@sch.gr Ιστοσελίδα: http://1kesy-a.thess.sch.gr/1ο Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310365013      Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.00-16.00 email: 1kesyathess@sch.gr Ιστοσελίδα: http://1kesy-a.thess.sch.gr/
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2310466462 Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12:00-16:00 email:2kesyathess@sch.grmail@2kesy-athess.sch.gr Ιστοσελίδα:  http://2kesy-a.thess.sch.gr/2ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Α’ Θεσσαλονίκης Τηλέφωνα επικοινωνίας:   2310517294 Ώρες λειτουργίας:  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.00-16.00 email:2kesyathess@sch.grmail@2kesy-athess.sch.gr Ιστοσελίδα:  http://2kesy-a.thess.sch.gr/
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310603384 & 2310666130 Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09:30-12:30 email:1kesyvthess@sch.gr , Ιστοσελίδα: http://1kesy-v-new.thess.sch.gr/1ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ Θεσσαλονίκης Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310603384 & 2310666130 Ώρες λειτουργίας:  ΔΕΥΤΕΡΑ -ΤΕΤΑΡΤΗ -ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.00-10.00 email:  1kesyvthess@sch.gr , Ιστοσελίδα:  http://1kesy-v-new.thess.sch.gr/
Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310250590  Ώρες λειτουργίας:  ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13:00-15:00 email:  sep@2kesy-v.thess.sch.gr ,  Ιστοσελίδα:  http://2kesy-v.thess.sch.gr/2ο  Κ.Ε.Σ.Υ. Β’ Θεσσαλονίκης Τηλέφωνα επικοινωνίας:  2310250590  Ώρες λειτουργίας: ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.00-15.00 email: de@2kesy-v.thess.sch.gr ,  Ιστοσελίδα:  http://2kesy-v.thess.sch.gr/